Săp tới mình muốn đi du lịch ở đà nẵng trong thời gian 3 ngày 3 đêm


mọi người giúp mình tư vấn xem nên đi như thê nào?lịch trình của cac điểm thăm quan?phương tiện đi giữa các điểm thăm quan.nghỉ ngoi như thê nao?


nên đi theo tour hay tự đi?


dự kiến là 10h tới đà nẵng,từ đà nẵng về là 9h sáng.