Mình định cuối tuần này đi đến làng Đường Lâm. Xem TV thấy đẹp quá. Đi ô tô từ HN thì đi thế nào hả các bố mẹ WTT ơi? Đến đó có điểm nào nên xem, nhờ các chuyên gia WTT chỉ bảo giùm với!


Cám ơn các bạn rất nhiều.