Mình hỏi chút các mẹ tư vấn giúp nhé, nếu đi Hội an thì ở KS nào tiện và sạch đẹp. Vì vừa muốn đi mua sắm lại muốn đi tắm biển, có mẹ nào biết tư vấn giùm, ( tất nhiên giá phòng không quá cao), xin đa tạ nhé.