Chào các bố các mẹ thông thaí


Sắp tới em có 1 bạn người Hàn Quốc sang VN chơi. Bác ấy đã đi Sài Gòn rồi, giờ ở HN hai ngày


Nhờ các bố các mẹ tư vấn thiết kế giúp em xem nên đưa ông ấy đi đâu


Vì đi loanh quanh các địa điểm HN xem múa rối nước thì cũng chỉ hết 01 ngày


Ngày còn lại em nghĩ nát óc mà chẳng biết đưa đi đâu, bác ấy đã đi Ninh Bình Bích Động Hoa Lư và Hạ Long rồi ạ


Tư vấn giúp em với ạ


Thanks cả nhà nhiều