Nhà cũ đã hơn 150 trang ,chúng ta xây nhà Sa Pa mới từ 1/6 nào !