Gia đình mình đã book vé HN-SG từ ngày 23/11 đến 28/11. Gia đình mình dự định ở lại SG đến sáng 25/11 thì đi oto vào Huế( nên thuê xe oto riếng, hay đi xe khách, mức giá SG- Mũi Né???). Gia đình gồm 6 người lớn, 6 trẻ em ( hai bạn 6-8 tuổi; 4 bạn