Các Mẹ cho mình hỏi điểm coffee nào lý tưởng để xem bắn pháo hoa ở Saigon. Mình có hỏi cafe Panorama, SG Trade Center, họ bảo phải đến lúc 8g để giữ chỗ, như vậy thì bất tiện quá. Renaissance Riverside cũng không hoạt động đến 12g đêm.


Mẹ nào biết chỗ thì ới mình nhé. V. 0908423949