Mình sắp cho em bé đi chơi ở Đà Nẵng. các mẹ vui lòng chỉ giúp mình một số địa chỉ cửa hàng cháo ngon ở đây nhé. Cảm ơn các mẹ.