Tình hình là ngày mai, thứ 6 (10/4) mẹ bé nhà mình đi cả e bé, mình cũng hẹn ở Tuần Châu (mình đang ở Cảm Phả mà).Các pác có kinh nghiệm chỉ cho với? Giá phòng, thức ăn thế nào? Gấp gấp. Cảm ơn nhiều nhé