Cả nhà bé Níce đang muốn về Nha trang (hội nghị của bố) rồi lên Đà lạt thăm ông bà nội mà đang băn khoăn không biết cách đi từ NT lên DL băng cách nào. Ai biết chỉ giúp mình với. Cách nào mà bé Níce được thoải mái nhất vì nếu đi xe đò thì vất vả và không an toàn. Cảm ơn nhiều.