Các bác ơi, gia đình em gồm 5 người lớn 1 TE đang có ý định đi Tuần Châu 3 ngày 2 đêm. Nhưng hình như giá phòng >100USD thì phải. Oái sao mắc thế hả các bác. Có bác nào đã đi rồi cho em thỉnh giáo với. :1: :1: :1: