Mời các bạn thăm quan Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - chùa Việt Nam lớn nhất Bắc Mỹ ở Quebec, Canada

https://www.youtube.com/watch?v=BUS3wsq3dmo&t=69s