Cho mình hỏi chút là 200k/ng giá trên gốm những dịch vụ gì bạn