:Rose::Rose::Rose::Rose:Hello Lady.


Mình muốn tham khảo ý kiến của các chị em về vấn đề sau:


Khi đi du lịch trong nước bạn thường:
Đặt khách sạn và phương tiện đi lại 2 nơi khác nhau


Đặt khách sạn và phương tiện đi lại ở cùng một hãng lữ hành.
Trả lời cho mình ngay nhé!!! :Rose::Rose::Rose::LoveStruc: