Cơ quan mình sẽ đi Tuần châu từ 17-19/6 này, muốn nghỉ ở tuần châu resort 4 sao. Đoàn khoảng 40-50 người, bạn nào cho mình báo giá tốt nhất nhé. Tks.