Em đang có 6500 peso philippines... Có ai muốn đổi ko ạ ???