Trải nghiệm bắt cua biển ở Đồng Nai lần đầu xuống ao nuôi

Cả nhà ai muốn trải nghiệm thực tế ở Đồng Nai khu Nhơn Trạch về đời sống dân dã các hoạt động như đắp đất nướng gà, bắt cua bắt cá, bắt ba khía, săn hái dừa nước, có thể liên hệ ở trang trại AGATA Farm mọi người cứ search trên Google là ra vị trí nha