Có ai biết phòng đặt vé máy bay của hãng Tiger ở Hanoi nằm ở đâu không thì cho mình biết với. Nếu có được cả số điện thoại thì càng tốt. Cảm ơn các bố các mẹ nhiều nhiều.