Cuối tuần, tôi dự kiến đưa GĐ đi Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng nhưng vừa rồi đọc một vài báo điện tử thấy nêu tình hình bãi biển Mỹ Khê đang bị nhiễm bẩn nặng do cống nước thải từ Thành phố đổ vào không được sử lý.


Vậy kính mong anh chị nào biết thông tin trên thì thông báo giúp, tôi xin chân thành cảm ơn. Ngoài ra ai biết về thông tin giá cả nhà nghỉ, khách sạn tại Mỹ Khê thì thông tin giúp tôi.