Chào các anh chị, con tôi xét nghiệm máu với kq như sau, nhờ các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ dùm các chỉ số này mang ý nghĩa như thế nào? Và kq này nói lên bệnh gì?Xin cãm ơn!


WBC: 12.3


RBC: 4.79


HGB: 12.2


HCT:36.3


PLT: 410


PCT: 0.285


MCV: 76


MCH: 25.4
MCHC: 33.6


RDW: 12.4


MPV: 7


PDW: 9.4


WBC FLAGS: M2G1G2


LYM : 43.9%


MON: 8.5%


GRA: 47.6%


LYM: 5.3


MON: 1
GRA: 6