Các mẹ ơi bé nhà mình bị sốt phát ban, hiện tại hết sốt rồi nhưng họng đỏ và có vết mủ, bsỹ chẩn đoán là sốt phát ban - viêm họng mủ. Mẹ nào có kinh nghiệm về bệnh này không chia sẻ cho mẹ cháu ít kinh nghiệm với. Mẹ cháu tìm mãi trong chuyên mục SK mà không thấy chỗ nào nói về bệnh này cả. Cám ơn các mẹ nhiều, mong tin gấp.