Em bé nhà mình tự nhiên có một vết lõm (giống như vết tiêm đậu mùa) và ngày càng rộng ra, không hiểu là bệnh gì, có ai biết xin chỉ giúp.