Mình không biết vệ sinh tai cho bé bằng cách nào, mấy ngày nay mình thấy bé cứ gãi tai hoài mà mình không hiểu sao, kiểm tra tai bé thì mình không thấy gì hết, mình không biết làm sao, có ai biết tí gì về việc này chỉ giúp mình với. Loading interface...