Mẹ nào khéo chăm con ốm vặt mùa nóng cho em chút kinh nghiệm với! Khổ lắm cơ, thằng Tin nhà em đề kháng kém mà mấy nay trời nóng cứ hay cởi trần nằm quạt số to nhất, xong rồi còn lăn đùng ra nền nhà ngủ trưa. Đấy rồi cảm sổ mũi mấy ngày luôn. Thấy con ốm, sút cân mè nheo không ăn uống gì mà làm em xót hết cả ruột.

Hết ốm em cấm nó không được ở trần, phải mặc quần áo đầy đủ nếu muốn ngủ đất... thì nó lại bị rôm sảy mấy mẹ ơi! Lưng, bụng, cổ, háng thằng nhỏ... chỗ nào kín là mẩn đỏ, ngứa đến đó. Đủ thứ vấn đề làm em điên đầu luôn đó cả nhà.