mình dùng Pregmom - bào tử lợi khuẩn rất hiệu quả nhé các mom