Be nha toi duoc 13 thang tuoi, nang 12,5kg. Phat trien rat tot tuy nhien tu khi sanh den nay nguoi be co nhung vet bam xanh tim, nhung toi thay be van khoe manh, khong quay khoc vi dau. Hoi nhung vet nhu ke tren co gi nguy hiem khong ???


Xin cam on Bac si that nhieu.