các mẹ cho ý kiến coi. mình thấy cô Dần hiệnlaf giáo viên kiêm tư vấn trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, tăng động, giảm chú ý. cô hiện ở lào cai. sau chợ Duyên hải, khu tái định cư mới, Chợ Duyên hải, Lào Cai. Đt: 0978259186 các mẹ call để đưuọc nghe tư vấn nhé.