Chào các mẹ. Tôi đang lo quá, vì cháu sinh được 3 ngày khi đi tắm thì phát hiện có cục thịt nhỏ ở cửa âm đạo của cháu, to bằng hạt gạo nếp,màu sắc thì bình thường như vùng da xung quanh, kô cos dâus hiệu bất thường. Cháu vẫn ăn no ngũ kỹ, chơi tốt, mọi chức năng và phản xạ bt. Có mẹ nào cos kinh nghiệm thì xin chỉ giùm với nhé, cảm ơn cacs mẹ.