con mình hiẹn nay 3 tháng tuổi bị nổi hạt j giống mụn thịt xung quanh mắt, không biết có phải bị mun thịt không và chữa thế nào, mẹ nào biết chỉ dùm em nhé!! thanks:)