Các mẹ ơi giúp mình với.


Bé Kiến nhà mình mới được 40 ngày tuổi mà bé rất hay đùn lưỡi ra ngoài. Bé như thế có bị bệnh gì và ảnh hương gì không các mẹ nhỉ? Xin chỉ giúp mình với