Gởi các bạn thân mến!


Cháu tôi đã 6 tuổi ,nhưng thỉnh thoảng khi ban ngày cháu chơi hơi nhiều một tí là cháu tối cháu lại bị nhứt đầu , Tôi lo lắm không biết là vì lý do gì.


Nếu các bạn biết gì về vấn đề này xin mách cho Hồng Ngát với.