Loading interface...

Xin chào mọi người  

bé nhà em bị buổi sáng hay bị ngứa và cào .lác da và vết lác bỏng có nước .

em đã dùng THUỐC DEP mà Ko thấy đỡ.