Con gái tôi lên đã 4 tuổi nhưng tóc rất thưa thớt và hình như rụng bớt đi. Cháu rất thích


buộc tóc như các bạn cùng lứa nhưng không có tóc dài để buộc. Tại sao và có cách nào để chăm sóc mái tóc trẻ em không? Mong các vị giúp đỡ