Bé nhà mình 5 tháng rưỡi, đi chụp CT, kết luận bị Thiểu sản thể trai, nang vách trong suốt. Các mẹ xa gần hãy giúp mình với, cho mình những thông tin liên quan đến bệnh này. Hiện giờ tâm trạng mình đang rối bời, vừa buồn về bệnh của con, lại mù tịt về bệnh này, các thông tin mình tìm kiếm được trên mạng cũng ít quá. Rất mong các mẹ bớt chút thời gian hồi âm cho mình. Tks