HN đang mùa đông nên thời tiết rất lạnh,em đã mắc đủ ấm cho con nhưng sao em thấy chân tay bé vẫn lạnh,chân thì ít lạnh hơn nhưng tay bé thường xuyên bị lạnh,có mẹ nào biết tại sao không ạ?,em nghĩ hay đợt vừa rồi con em ốm nhiều quá nên cơ thể yếu dễ bị lạnh.