Các mẹ ơi, con em đi trẻ từ lúc 18 tháng đến nay gần 21 tháng nhưng đau ốm liên miên, hiện nay sau mấy tháng ốm liên tuc cháu chỉ còn 12,5 kg, cao thì khoảng 85 cm,mẹ nào có kinh nghiệm thi chỉ giúp em cách chăm sóc trẻ sau khi ốm và phòng bệnh với.thanks các mẹ nhiều