Thiên thần bé bỏng của mình đang sốt, đi kham bác sĩ chuẩn đoán: DO VIRUS


Minh chưa có tý kinh nghiệm nào về vấn đề này. Má nào cho mình tý kinh nghiệm với. À bé mới 6 tháng 12 ngày. sốt sắp 4 hôm rồi.