Các mẹ à, bé nhà e hqua sốt nhẹ và đi lỏng 1 lần, hnay hết sốt rồi và đi sáng 1 lần, trưa 1 lần toàn nc, có bọt, mùi khắm.. BS bảo đang có dịch này. Trường mẫu giáo của bé cũng mấy bạn bị, có bạn đi ngày 20 lần cơ.


Mẹ nào có con đang bị và đã khỏi rồi thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm khám chưa bệnh, thuốc thang, ăn uống, kiêng khem tnào? Mấy ngày thì khỏi?