mod oi,may em thieu font hay loi ma bai em go hang chuc lan ko duoc.Giup em voi


Cỏch đõy hai thỏng,bộ nhà em được 7 thỏng em cú cho về bà ngoại,cú đI sang 1 lớp học chơI,sau đú về chỏu bị đI ngoài .Em đưa chỏu lờn nhi tw thỡ bs xỏc định là lỵ trực khuẩn.Cho ks Dutased điều trị,5 ngày sau chỏu khỏi nhưng em vẫn cho uonngs hết 7 ngày.


Khoảng 1 tuần sau con em gỏI chồng ở quờ bị tưong tự cú đưa ra nhà em khỏm và điều trị lỵ trực khuẩn tại nhà em.Tiếp theo chỏu đI phõn vẫn lỳc khuõn,lỳc nhóo.Nhưng em vẫn cho về bà nội vỡ đinh sửa nhà,về thỡ chỏu bị sốt kốm theo đI ngoài.Em lại cho lờn Nhi tw,xột nghiệm phõn thấy cú kộn amip trong phõn.Lại dựng Flagyl.Sau 5 ngày chỏu khỏi.


Sau đú đựoc 4 ngày ,gần nhà cú 1 bạn bị sốt và loạn khuẩn mà mẹ bộ ko biết,cho bộ sang nhà em chơi.Khi đang cho bộ ăn thỡ thấy bộ nhà em hỏo hức đũi,đỳt ngay 1 thỡa vào miệng.Hai tiếng sau con lại đI ngaũi,lại xột nghiờm phõn


Bc ++


Hc++


Nấm +


Sau 7 ngày Dutased,lại đI phõn đẹp,thành khuõn.


Nhưng sau 3 ngày lại đI ngoài,đI toàn như mủ mũi,mút rặn,ngày đI 10 lần kộm theo sốt.Bs cú chỉ địng làm xột nghiệm phõn,kết quả là


Amip ++


Bs lại kờ uống Flagyl,đắng khủng khiếp,uống vào nụn ra.Bộ lại kốm theo sốt,em hỏi thỡ bs kờu là Lỵ gõy ra sốt nhưng em tỡm tài liệu trờn mạng thỡ lại ghi nếu là lỵ amip thỡ ko gõy sốt.Hay đõy là sốt virut kốm theo lỵ ạ?


Cả gia đỡnh em hiện nay hoang mang vụ cựng,em đó nghỉ ở nhà trụng chỏu,bỏt đĩa đồ ăn em đều tiệt trung cẩn thận,nhà cửa ai đến đều khen sạch sẽ gọn gàng.Em cũng rất cẩn thận trong việc chăm con mà sao con lại bị đI bị lại thế này?Mong cỏc bố cỏc mẹ hóy cho em lời khuyờn về việc điều trị và chăm súc bộ.Hiện nay em cảm thấy tuyệt vọng vụ cựng.Em cú nờn cho bộ lờn viện nằm điều trị ko ạ?Vỡ 3 lần trước em đưa con lờn thỡ bs chỉ cho đơn thuốc rồi cho về.Hai thỏng rồi con chỉ lờn 4lạng,vẫn chưa mọc răng,bộ hiện nay trũn 9 thỏng ạ


Xin lỗi cỏc bố mẹ vỡ ko biết sao em gừ hàng chục lần mà font vẫn bị lỗi