Mình cứ tự an ủi là bệnh SARS chưa xuất hiện ở Tp.HCM nhưng bây giờ lại đến bệnh viêm não cấp. Đúng là chẳng biết đường nào mà đỡ. Mình không thích "úm" con ở nhà mãi nhưng nếu bệnh tật cứ lây lan như vậy thì chắc chẳng dám đi đâu. Thậm chí, bé "khù khụ" ho suốt đêm qua mình cũng đang phân vân không biết có nên cho đi khám bệnh không. Suốt ngày nghe báo đài thông báo số bệnh nhân tăng lên nhưng lại vẫn chưa có thuốc phòng lại càng lo. Phải làm gì bây giờ nhỉ?