E bé nhà em 1 tháng tuổi, nhưng rốn vẫn còn u hạt và ướt. E đọc sách thấy nên đi chấm dung dịch Bạc Nitrat hoặc đốt điện. Em nên cho bé đi bệnh viện nào hả các mẹ? Giúp em với, các mẹ ơi.