chào các mẹ


bé nhà em được 2 tháng.mấy hôm nay tự dưng ở trán bé xuất hiện một rảnh trắng xiên bên phải y như đường rẻ.e lo quá.có mẹ nào có con bị như em k