Híc híc, bé nhà mình hôm nay bị ngã một quả đau quá, đập đầu xuống đất, mình bế bé trên tay và chạy trời mưa, hai mẹ con cùng bị ngã, mình rất lo, các mẹ nào có biết tí gì về triệu chứng ảnh hưởng đến não của bé do bị ngã không, chỉ mình với, hu hu, chỉ mong là con được mụ đỡ, sưng u trán thôi con gái nhé, đừng để bị ảnh hưởng gì.