Diện chẩn là gì?


Diện chẩn điều khiển liệu pháp (Face Diagnosis - Cybernetic Therapy) là một phương pháp Y học bổ sung. Diện chẩn điều khiển liệu pháp gọi tắt là Diện Chẩn hay FACY, ở Pháp hiện nay gọi tắt là PHẢN XẠ HỌC VÙNG MẶT (Réflexologie faciale).


Nếu coi DIỆN CHẨN chỉ là NHÌN MẶT ĐOÁN BỆNH thì đây không phải là một vấn đề mới vì từ xưa trong Kinh điển Đông Y đã có VỌNG CHẨN (chẩn đoán bệnh bằng cách nhìn). Diện chẩn – điều khiển liệu pháp cũng dựa trên nguyên tắc biểu hiện những hình thức khảo sát căn cứ vào nhiều yếu tố, đặc biệt trong đó có các dấu vết xuất hiện ngoài da, dưới da. Nguyên tắc chính để trị bệnh của phương pháp Diện chẩn điều khiển liệu pháp là day ấn các huyệt đạo tương ấn với các dây thần kinh và các cơ quan tương ứng trên cơ thể và hơ nhang ngải cứu tại các huyệt đạo đó.


Xin mời các bạn tham khảo thêm bài viết trên trang chủ webtretho