Ngoài việc uống thuốc giảm sốt, thì phương pháp nào làm giảm sốt hiệu quả: ví dụ: đắp khăn, ....?


Làm ơn chia sẻ cho tôi với!


Trân trọng cảm ơn!