Các mẹ cho em hỏi chút. Bé nhà em được 2 tháng 11 ngày, mấy hôm nay đi ngoài phân rất lạ, lỏng như nước cháo loãng, ko co tí ngợn hay cặn nào cả, màu vàng đậm, cứ cách 1 ngày không đi ngoài rồi 1 ngày đi đúng 3 lần đều đặn khoảng 4 hôm rồi. Mới đầu em nghĩ cháu bị tiêu chảy nhưng chắc không phải vì cách 1 ngày cháu mới đi ngoài chứ không đi nhiều lần trong 1 ngày. Trước khi bị như thế này thì cháu đi ngoài khoảng 3 lần một ngày, phân tốt. Các mẹ có biết bé nhà em làm sao không ạ?