Có Mẹ nào biết chỉ giúp em với


Con em được 3 tháng máy rồi , chỉ bú sửa mẹ mà thôi không hiểu sao cả tuần nay bông dưng đi phân không được bình thường cái ít mà nước lai nhiều có khi còn ra cả bọt nữa có phải là tiêu chảy không các mẹ. Em nghe người ta nói thường thường bú sửa mẹ thi không có tiêu chảy phai không sao con của em lai như vay em không biết nửa xin các mẹ chỉ giúp em với em rát lo lắng :( vì em mới sinh lần đầu thôi