Ông Dũng Lò Vôi KẾT DUYÊN với Thần y Lương y Võ Hoàng Yên xây dựng trung tâm chữa bệnh MIỄN PHÍ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.