Nem nhà này từ bé sinh ra đã mắc tật ngủ gà ngủ vịt, mắt lúc nào cũng mở ti hí khi ngủ, kể cả lúc ngủ say. Không biết đấy có phải là bệnh không nhỉ? Mẹ sợ Nem ngủ gà ngủ vịt như thế thì ngủ không sâu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Đặc biệt là trẻ con phát triển chủ yếu là lúc ngủ. Các mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp mẹ Nem với Loading interface...