Các mẹ ơi, Chút chít nhà mình mới bị một nốt nhỏ ở mông (gần hậu môn) lúc đầu nghĩ là con mò đốt nên bôi thuốc mỡ.. nhưng hai hôm rồi không thấy đỡ mà nốt đó sờ thấy cứng và tấy đỏ xung quanh.. thân nhiệt vẫn bình thường, nhưng đêm qua bé khó chịu quấy suốt.. Chút chít mới 1 tháng tuổi thôi nên không biết phải làm thế nào. Các Mẹ có kinh nghiệm giúp với, hoặc biết bác sỹ nào cho Ba Chút chít số điện thoại để liên lạc nhé. Chút chít ở Quận Hai Bà - Hà Nội. Cám ơn các mẹ nhiều.


Ba của Chút chít